Bao bì Đồ Uống

Dạng cuộn, túi

Nguyên vật liệu ngoại nhập, nhà cung cấp uy tín, đạt chất lượng. Bao bì được sản xuất trong môi trường đạt TCVN: ISO 9001:2008, ISO 9001:2015HACCP – GMP, BRC issue 6.

Liên hệ ngay