Bao bì Nông Dược Thú Y

Dạng cuộn, túi

Sản phẩm được thiết kế, sản xuất trong điều kiện môi trường đạt tiêu chuẩn TCVN: ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 và HACCP – GMP, BRC issue 6. An toàn cho người tiêu dùng.

Liên hệ ngay