Giấy chứng chỉ ISO 14001 : 2015

Giấy chứng chỉ ISO 9001 : 2015

Giấy chứng & cúp danh hiệu doanh nghiệp thương hiệu mạnh ASIAN – 2018

Giấy chứng nhận và cúp danh hiệu sản phẩm dịch vụ chất lượng cao ASIAN 2018

Giấy chứng nhận kiểm định bao bì sản phẩm đạt an toàn thực phẩm của Bao Bì Bình Minh PAT