Bao bì Hàng Tiêu Dùng

    Dạng cuộn, túi

    Sử dụng nguyên vật liệu nhập ngoại, nhà cung cấp uy tín đảm bảo chất lượng.
    Sản xuất trong điều kiện cách ly.

    Liên hệ ngay