Bao bì Hàng Tiêu Dùng

    Dạng cuộn, túi

    Sử dụng nguyên vật liệu nhập ngoại, nhà cung cấp uy tín đảm bảo chất lượng. Bao bì được sản xuất trong môi trường đạt TCVN: ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 và HACCP – GMP, BRC issue 6.

    Liên hệ ngay