Bao bì Thực Phẩm

    Dạng cuộn, túi

    Bao bì được in chất lượng cao, đường hàn và độ bám dính giữa các màng tốt, đồng thời bao bì được sản xuất trong môi trường đạt TCVN ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 và HACCP – GMP.

    Liên hệ ngay