THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Bình Minh đang tuyển dụng những người có tiềm năng, khát vọng sau đó đào tạo họ thành đội ngũ có năng lực cao, kỹ năng phong phú để hỗ trợ hiệu suất hoạt động của công ty trong tương lai. Nguồn nhân lực trở thành phần quan trọng nhất trong sự phát triển của công ty chúng tôi.

 

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG